Teorien til Flytelefonisertifikatet


Teorien til Flytelefonisertifikatet

Mikroflygere skal vite hvilke begrensninger som gjelder ved flyging uten radio og flytelefonisertifikat. Dette er ikke et obligatorisk fag for mikroflygere, men det er sterkt anbefalt.

Dersom en skal fly i kontrollert luftrom, eller kontrollerte flyplasser (f.eks Værnes, Sola, Rygge), samt i informasjonsområdene (TIZ og TIA) ved AFIS plassene (f.eks Namsos, Songdal, Brønnøysund), er dette sertifikatet obligatorisk. Det kreves flytelefonisertifikat for å kunne operere en radio, som kreves for å fly på disse stedene.

Dette kan tas på 2 måter. Enten som klasseromsundervisning eller brevkurs.

  • For klasseromsundervisning ta kontakt med skoleleder Tor Sved eller Pål Erik Stolpnes. De holder kurs godkjent av Luftfartstilsynet. (4 kvelder, evt. 1 helg)
  • Brevkurs for teoridelen kan kjøpes ved Luftfartsskolen.

 

Eksamen må avlegges for Luftfartstilsynet i begge tilfeller. Praktisk undervisning gis av den enkelte mikroflyskole, der en får trening i å operere på flyplass med annen trafikk.
Det tar ganske lang tid å skaffe seg dette sertifikatet, ofte ca 6 mnd. Dette da det kun avholdes 4-5 eksamener i året. (Se LT sin informasjon: Orientering ved teorieksamen for privatflygere (LAPL/PPL) og flytelefonistsertifikat (RTL) 2017). Det beste er å ta flytelefonisertifikatet parallellt med flygetreningen med instruktør.

 

Pensum:

Flytelefoni til PPL-A. Hele boken kunnskap.

For elever som skal fly solo på flyplasser med krav til to-veis radiosamband, kan de fly på instruktørens (IK1'erens) flytelefonisertifikat under opplæringen. Når eleven først har fått fullt mikroflybevis må en selv skaffe seg flytelefonisertifikat for å fly i kontrollert luftrom.

Levert av IdrettenOnline