Kontaktinformasjon

Styret:

Epost: styret@vaernesflyklubb.no

Levi Dyrnes Magnussen, Leder 481 37 191
Geir-Tore Lindsve, Nestleder - 915 20 422
Mathias Furre Grøtan, Styremedlem/kasserer - ‭936 62 089‬
Kjartan Hareide Berg, Styremedlem - 992 28 847
Oliver Høiby, Styremedlem - 978 93 252‬

Operative funksjoner:

Motorfly:
Tor Magnus Juberg, Teknisk leder - 909 44 524‬
Geir Kvam, Operativ leder - 950 72 893‬
Roy Welle, adm.kontakt Trøndelag flyskole - ‭901 12 693‬

Sportsfly:
Kristina Sara, Operativ leder - 472 61 362‬
Bjørnar Svingen, Skolesjef og Teknisk leder - ‭482 32 370‬
Geir Tore Lindsve, Miljøansvarlig - 915 20 422

Flytjenesten:
Tor Andre Weiseth, Leder - ‭932 22 139‬

Flytrygging:
Eirik bruset, Leder for all flyoperativ virksomhet - 913 08 990