Flytjenesten / SAR


Om

Flytjenesten utfører søk- og redningsoppdrag, skogbrannvakt, samt andre samfunnsnyttige tjenester for å redde liv, og begrense skadeomfagn ved alvorlige hendelser.

Oppdrag

Flytjenesten utfører søk- og redningsoppdrag, skogbrannvakt, samt andre samfunnsnyttige tjenester for å redde liv, og begrense skadeomfagn ved alvorlige hendelser.

Flytjenesten er en frivillig tjeneste på lik linje med Røde Kors.
Flytjenesten består av piloter og annet frivillig personell som ønsker å kunne gjøre en forskjell, samt bistå andre som trenger vår hjelp.

Til gjengjeld får personellet en utfordrende og givende tjeneste.

 

Beskrivelse av bedrift

Leder: Trym Hoff - ‭900 55 199

E-post: flytjenesten@vaernesflyklubb.no

 

Hjemmeside: http://nlf.no/motorfly/nlfs-flytjeneste

Facebook: Værnes FKs Flytjeneste/SAR på Facebook