Motorfly Guide


Bli flyger hos Værnes Flyklubb!

Velkommen til Værnes Flyklubbs guide for potensielle privatflygere. Her prøver vi å gi en kortfattet gjennomgang av utdannelsen til privatflyger sertifikatet. For mer informasjon, se kontaktinformasjon i bunn av artikkelen samt noen nyttige linker.

Værnes flyklubb gir praktisk og teoretisk utdannelse til privatflysertifikatet.

Den praktiske flygingen kan starte når som helst, men du kan ikke fly solo (vanligvis etter ca 20 – 25 timer) før teoritentamen i alle fag er bestått.

Værnes flyplass (ENVA) er godt egnet som base for skolevirksomhet:
- Tårntjeneste
- Moderat til stor trafikk (rutetrafikk, helikopter etc.), slik at en får brukbar radiotrening
- Fast banedekke (asfalt)
- Rullebanebelysning, innflygingslys (godkjent for mørkeflyging)
- Radionavigasjonshjelpemidler for instrumentinnflyging/ -trening
- Kort vei til klubbens øvingsområder

- Værnes Flyklubb har en egen flystripe for kortbanetrening på Øian Flyplass i Meråker, ENMO
FLYSKOLEN

Det er veldig gledelig å se at du er interessert i å vite mer om flyskolen vår og hvordan nettopp du kan realisere drømmen om å selv være pilot bak spakene i et fly. Du vil her få vite litt mer om hvilke muligheter du har, enten du ønsker å ha flyging som hobby eller har planer om å ta steget videre som trafikkflyger. Hvis du ikke finner den informasjonen du er på jakt etter er du velkommen til å ta kontakt med oss på post@flyskole.no eller på telefon 901 12 693.

Hvis du er interessert i å fly en tur med en instruktør for å oppleve flyging på nært hold og finne ut om det er noe du kan tenke deg å begynne med, er det bare å ta kontakt med oss på post@vaernesflyklubb.no og avtale en introduksjonstur.

Flysertifikat

De fleste av Værnes flyklubbs medlemmer er såkalte privatflygere. Forskjellen på en privatflyger og en trafikkflyger er i hovedsak at privatflygere ikke kan ta betalt for flygingen, mens trafikkflygere kan jobbe for et flyselskap og for eksempel frakte passasjerer eller last. Det er imidlertid ingenting i veien for at du som privatflyger kan ta med deg venner og bekjente som kan være med og dele på kostnadene. 

Hvis du ønsker å bli privatflyger har du nå muligheten til å velge mellom to forskjellige sertifikater.  Det første, Light Aircraft Pilot Licence – LAPL(A), er et sertifikat som er beregnet på de pilotene som skal ha flyging som hobby og fritidsinteresse. Dette har et noe forkortet utdanningsløp og reduserte medisinske krav som gjør terskelen til å begynne å fly helt på egen hånd mye lavere. Det andre alternativet, Private Pilot Licence – PPL(A), er det tradisjonelle privatflygersertifikatet som man må ha dersom man tenker videre på en yrkeskarriere som pilot.

(NB! Du trenger IKKE å starte på PPL selv om du tenker videre til trafikkflygersertifikat! Vi anbefaler alle å starte med LAPL uansett, så tar du, etter å ha flydd med LAPL sertifikat noen timer, et kort påbyggingskurs på ca 5 flytimer så kan du løse ut PPL sertifikat!)


LAPL(A)

Med LAPL(A) kan du fly én-motors fly med stempelmotor, med maksimal avgangsvekt på 2000 kg og ikke mer enn fire personer om bord. Det betyr at du helt fint kan fly et vanlig Cessna 172, som er verdens mest solgte småfly, med maks avgangsvekt på 1160 kg og fire seter om bord. Med LAPL sertifikatet kan du fly ALLE motorflyene i Værnes Flyklubb, samt ca 95% av ALLE de andre privatflyene som er registrert i Norge.

Utdanningsløpet krever at du fly minimum 30 flytimer i henhold til et godkjent skoleprogram. Forskjellen fra PPL(A) er blant annet at antall timer navigasjon er redusert, og instrument-leksjonene er fjernet. I tillegg flyr man solo tidligere i utdanningsløpet.

Når du har tatt sertifikatet kreves det at du flyr 10 timer som fartøysjef før du får lov til å ta med deg passasjerer om bord.

Med LAPL(A) kan du bygge på med et kort 5-timers kurs for å få PPL(A), dersom du tenker på å gå videre til CPL(A).


PPL(A)

Med PPL(A) kan du fly både én- og flere-motors fly med både stempel- og turbinmotor, avhengig av hvilke rettigheter du har tilknyttet sertifikatet ditt. Det finnes ingen begrensning på maksimal avgangsvekt eller antall passasjerer.

Utdanningsløpet krever at du flyr minimum 45 flytimer i henhold til et godkjent skoleprogram.

Et PPL(A) kan senere utvides til et CPL(A), altså et kommersielt flysertifikat.


Teorikurs

Uansett om du ønsker å ta PPL(A) eller LAPL(A) må du gjennom det samme teorikurset, og de samme eksamenene hos Luftfartstilsynet. 

Værnes flyklubb, gjennom flyskolesamarbeidet med Ørland Flyklubb som vi har kalt Trøndelag Flyskole DTO, tilbyr teorikurs som klasseromsundervisning. Teorikurset i regi av Trøndelag Flyskole koster rundt kr 10.000,- inkludert bøker og nødvendig kursutstyr, og er lagt opp med 3 helgesamlinger med undervisning i 3 fag per helg, totalt 9 fag. Kurset er også beregnet på elever som skal ha sportsflybevis (tidl. Mikroflybevis) Samlingene går fortløpende gjennom året, med 3 samlinger mellom nyttår og sommerferien, og 3 samlinger om høsten. Dette medfører at du uansett når du starter med teorien, vil du kunne gjennomføre alle de 3 påkrevde samlingene i løpet av et halvår.

Kurset er lagt opp med tanke på at noen elever ikke alltid kan delta på 3 samlinger på rad, så det er ingen fare om du har en «uryddig» arbeids-/skolesituasjon, dette kan tas igjen på tilsvarende samling noen måneder etter.

Fordelen med å ta kurset i flyklubben er blant annet muligheten til å stille spørsmål direkte til foreleserne, diskutere og jobbe sammen med de andre elevene på teorikullet, samt at du kan gjennomføre hele kurset lokalt (på nettkursene er det påkrevd at du deltar på et antall timer intensivundervisning i Oslo-området).

Foreleserne holder høyt nivå og hentes bl.a. inn fra trafikkflygere, flymekanikere, jagerflygere, flygeledere, leger, meteorologer og Luftfartstilsynet.

Etter at alle eksamener er bestått er teorien gyldig for oppflyging (Skilltest) til PPL(A) eller LAPL(A) i 24 måneder.

Bestått teori-eksamen i følgende 9 fag:
- Flygeteori
- Luftfartøylære
- Lover / bestemmelser og ATC-prosedyrer
- Kommunikasjon (Flytelefoni)
- Navigasjon
- Meteorologi
- Ytelser og flygeplanlegging
- Menneskelige ytelser og begrensninger / flypsykologi
- Operasjonelle prosedyrer

Oppstart av nytt kurs annonseres på våre web- og facebooksider i forkant av kurset, og det inviteres til et uforpliktende informasjonsmøte hvor interesserte har anledning til å få vite mer om kurset og stille spørsmål om utdanningsløpet. Hvis du ønsker å melde interesse for å delta ber vi deg ta kontakt med vår kursadministrator på post@flyskole.no

Flyging

Den praktiske opplæringen, enten til PPL(A) eller LAPL(A), gjøres i Værnes flyklubb. Som elev blir du tildelt en hovedinstruktør som kommer til å følge deg gjennom utdanningsløpet, men det er vanlig å også fly med andre instruktører, spesielt når du kommer lenger ut i programmet.

Du kan starte å fly når du vil, og du vil sannsynligvis ha godt utbytte av å fly noen leksjoner samtidig som du deltar på teorikurset.

Hvor lang tid du bruker på hele utdanningsløpet er i all hovedsak opp til deg som elev. Det er ikke uhørt å fly hele programmet på én måned, hvis du har tid, penger og kapasitet til å fly flere leksjoner per dag. Det er imidlertid mer realistisk å bruke alt fra fem-seks måneder til ett år på å gjennomføre. Andre faktorer som spiller inn er naturligvis instruktørenes tilgjengelighet, vær og tilgang på fly.

Det forventes at du som elev tar ansvar for egen læring. Instruktøren kommer med andre ord (sannsynligvis) ikke til å ringe (mer enn én gang) og spørre når det passer å fly neste leksjon, du må selv sørge for å ta kontakt og avtale dette. Vi forventer også at elevene møter godt forberedt til leksjonene.

«Perfekt» hyppighet for best progresjon sies å være 1-3 leksjoner i uken, men her er det stor forskjell fra elev til elev. At det kan ta uker, kanskje måneder mellom flygninger er helt normalt. Faktorer som bestemmer dette kan være jobb, skole, familie, økonomi, fritid, motivasjon mm.

Hvor mye koster det?

Det er en del faste kostander forbundet med utdanningsløpet uansett hvilken type sertifikat du velger å ta. Disse er listet opp nedenfor:

Faste Kostnader Kostnad
 SUM31.100
Legesjekk førstegangsundersøkelse klasse 2 3.900
Innmelding Værnes Flyklubb & NLF (ca beløp) 1.950
Teorikurs m/bøker Værnes flyklubb 10.000
Diverse utstyr (f.eks. knebrett, loggbok, rapporthefte) 1.000
Teorieksamen 9.050
Oppflygning gebyr 3.400
Oppflygning leie av fly 1.800

For LAPL(A) vil kravet til flytimer med instruktørhonorar gi en omtrentlig totalsum som følger:

LAPL(A)AntallPrisKostnad
  TOTALT85.100
Faste kostnader, som oppsatt ovenfor  31.100
Timer med instruktør241.59038.160
Leksjonsbriefinger med instruktør213006.300
Timer som soloelev
61.3408.040
Blokkbriefinger3500  1.500

For PPL(A) vil kravet til flytimer med instruktørhonorar gi en omtrentlig totalsum som følger:

PPL(A)AntallPrisKostnad
  TOTALT109.950
Faste kostnader, som oppsatt ovenfor  31.100
Timer med instruktør351.59055.650
Leksjonsbriefinger med instruktør
263007.800
Timer som soloelev101.34013.400
Blokkbriefinger45002.000

Med forbehold om feil. Dette er omtrentlige overslag basert på minimumskrav til flytimer, faktisk totalsum må påregnes å bli noe høyere. Timeprisen er basert på bruk av klubbens Tecnam P2008 toseters skolefly, og er også basert på at man benytter seg av forskuddsbetalingsordningen som gir laveste timeleie på flyet.

Kostnadene fordeles over utdanningsløpet. Flyleie og instruktørhonorar betaler du når du flyr. Det blir typisk mer flyging, og dermed også større utgifter, mot slutten når det nærmer seg oppflyging. Dette bør man planlegge for. Du blir ikke oppmeldt til oppflyging før den økonomiske situasjonen mellom deg og flyklubben er i orden.

Etter bestått sertifikatprøve:
Som medlem i VFK og med gyldig sertifikatet i lommen, kan du leie klubbens fly på timebasis. Vi disponerer i dag 6 fly, - to Cessna 172 Skyhawk med 4 seter - en toseter Tecnam P2008, en Piper Cub (to seter og halehjul), en SAAB Safir samt at vi disponerer et fly eid av et klubbmedlem, en Piper Cherokee. Du kan i teorien fly hvor som helst så lenge du opererer i dagslys og holder deg klar av skyer. Ferietur til Nordkapp, en weekendtur til Sverige/Danmark, eller bare lokal flight-seeing over Trøndelag? Har du "lappen" er valget er ditt...

Dersom du ønsker å fly også i mørke, må du bestå et mørkeflygingskurs på min. 5 timer.
Flyskolen i VFK har tillatelse til å gi mørkeflygingsutsjekk. Rettighetsbeviset kan også utvides til å gjelde flyging med sjøfly. Her er det et program på 10 timer, men i tillegg kommer en ny praktisk prøve for Luftfartstilsynet (Skill Test). Vi har ikke rettigheter til å drive skolevirksomhet på sjøfly, dette gjøres hos vår naboklubb Trondheim Flyklubb. Videre kan vi nevne halehjulsflyging, skiflyging og acroflyging som utvidelsesmuligheter for ditt sertifikat.

Dersom du har ambisjoner om å kunne fly i "all slags vær", må du i praksis ha et fly som er større og bedre utrustet enn de fleste klubbfly. Dessuten må du gjennomgå en atskillig mer omfattende teoretisk og praktisk utdannelse i instrumentflyging ved en kommersiell flyskole.

Ønsker du å begynne på "flylappen"? Ta kontakt med oss på epost: post@flyskole.no eller hvis du ønsker en uforpliktende prøvetur med en erfaren instruktør først? Send påmelding på denne siden

 

Krav for å beholde PPL-A – rettighetene:
Når man har bestått den praktiske flygeprøven, får man utstedt et sertifikat som er gyldig så lenge legesjekken er i orden, og et rettighetsbevis som er gyldig i 2 år (730 dager). For å få forlenget gyldigheten av rettighetsbeviset må man ha minst 12 timer flygetid siste 12 måneder før utløpsdato, derav en flytur på minimum én klokketime med en instruktør. Dersom man ikke tilfredsstiller disse kravene, må man avlegge en praktisk prøve for en kontrollant fra Luftfartstilsynet (Proficiency Check). Dersom en ikke har fått forlenget rettighetene innen 730 dager, må en ha en ny oppflyging (Skill Test).