Nattrettighet

Dette er en rettighet til å fly i mørke. Fly og navigere om natten er mer krevende enn om dagen. Nattflyging er imidlertid ofte rolig, med lite turbulens og trafikk, og vakkert. Det kreves egen opplæring og rettighet i sertifikatet for å fly om natten.


Hvilke sertifikater kan tilknyttes rettigheten?

En natt-rettighet kan tilknyttes motorfly inklusive mellomgruppen turmotorglidere (Touring Motor Glider, TMG). I tillegg kan nattrettighet tillegges luftskipssertifikat, ballong- og helikoptersertifikater. Når det gjelder motorfly, inklusiv TMG, ballong og luftskip, kan rettigheten legges til alle sertifikater fra og med LAPL og oppover. Legg merke til at rettigheten ikke kan knyttes til LAPL(H), helikoptersertifikater, men kan tillegges PPL(H) og høyere helikoptersertifikater.

Oppnåelse

Mange klubber og de fleste flyskoler tilbyr kurs i nattflyging. Dette er en rettighet som følger sertifikatet på livstid. Det vil si at rettigheten aldri utløper. Det finnes erfaringskrav som skal oppfylles, men selve rettigheten må aldri oppfriskes eller revalideres

Hvorfor ta nattrettighet?

De fleste som får PPL står overfor en rekke begrensninger når det skal flys. I tillegg til økonomi, er det vektbegrensninger, rekkevidde, drivstoff, åpningstider osv. Ofte vil flygere også føle lyset som en begrensning. Når det blir mørkt, kan man ikke fly. Dette er en stressfaktor som kanskje gjør at en ikke etterfyller drivstoff, som igjen gjør at rekkevidden blir et problem. Har du nattrettighet, er en av begrensningene borte. En god del stress blir borte, du har god tid og du blir en tryggere flyger. I tillegg er det en nesten magisk opplevelse å fly inn under stjernehimmelen til en lyssatt flyplass om natten.