Betaling / Priser / juridiske opplysninger


Betalingsmottaker:
Værnes Flyklubb
Postboks 44
7570 HELL

Tlf: +47 74602081 Fax: +47 74602082
Epost: post@vaernesflyklubb.no

Org.nr.: 984023634
Bankkonto: 8674.08.07546

Vi aksepterer følgende betalingskort for betaling av flyleie

 • BankAxess
 • Visa / Mastercard KREDITTKORT tar vi ikke, KUN debetkort


Betingelser:

 1. Betalingsfrist er umiddelbart etter endt flyging / kjøp av materiell
 2. Betaling skjer på kortterminal i klubbhuset eller på myWebLog med "Bankaxess".
 3. Anleggsavgift og egenandelsfond belastes automatisk flykonto ved årets første flytur.
 4. De som har utestående betaling for flytimer får et varsel om operasjonssperre. De som har utestående betaling får operasjonssperre (ikke lov å booke fly på MyWebLog). Operasjonssperren fjernes når flytimer er betalt. Dersom dette ikke hjelper vil det bli sendt ut betalingsvarsel med påfølgende inkassovarsel og sak.
 5. Det gis rabatt ved forskuddsbetaling på 15 000 for ordinære medlemmer og 20 000 for elever. Saldo på flykonto skal brukes til flyving og kan ikke tilbakebetales eller overføres mellom medlemmer.


Se VFK Innbetalings-orientering for nærmere forklaring til utfylling av betalingserklæring og bruk av de forskjellige kontoene.

Årets første flytur

På årets første tur belastes myWebLog-konto med følgende tillegg

 • Anleggsavgift: 1000,-
 • Egneandelsfond: 200,-

Nye timepriser gjeldende fra 01.01.2022:

Motorfly:

 • LN-ACH:
  • Full pris:                           1.560,- pr. time (minuttpris på kr. 26,-)
  • Skoleflyging:                    1.440,- pr. time (minuttpris på kr. 24,-)
  • Medlemspris:                   1.140,- pr. time (minuttpris på kr. 19,-)

(Ved forskuddsbetaling av kr. 15.000,- gies ytterligere kr. 10%/time i rabatt på medlems- og skoleprisen på LN-ACH)

 • LN-DBA, LN-FMU:
  • Full pris:                             2.300,- pr. time (minuttpris på kr. 35,-)
  • Skoleflyging PPL/LAPL:     2.370,- pr. time (minuttpris på kr. 34,50) / Solo: 1.820,-/time
  • Skoleflyging, annet:          2 300,- pr. time (minuttpris på kr. 31,-)
  • Skoleflyging, Mørke:         1.960,- pr. time (minuttpris på kr. 32,67) / Solo: 1.820,-/time
  • Medlemspris:                    1.620,- pr. time (minuttpris på kr. 27,-)

(Ved forskuddsbetaling av kr. 15.000,- (for skoleflyging 20.000) gies ytterligere kr. 10%,-/time i rabatt på medlems- og skoleprisen på disse flyene!)

 • LN-LCU:
  • Full pris:                              2.100,- pr. time (minuttpris på kr. 35,-)
  • Skoleflyging Div/ACRO      2.400,- pr. time (minuttpris på kr. 40,-)                                                                                                                          
 • Ved skoleflyging (LAPL og PPL) med instruktør på motorfly tilkommer det en tillegg på kr. 300,- per flytur som har avgang fra Værnes. Dette er briefingtillegg til instruktøren for beregnet tilsammen en times briefing før/etter skoletimen.
 • Obligatorisk blokkbrief før oppstart av hver blokk i skoleprogrammet for LAPL og PPL: Kr. 500,- per blokkbrief
 • Obligatorisk brief for mørkeflyging, halehjulsutsjekk, acroprogram: Se egen prisliste.
 • Soloutsjekk og skolesjekk med skolesjef:
  • Kr. 700,00 pluss evt. kjøregodtgjørelse etter statens satser.


Sportsfly:

 • LN-YOO, LN-YSK og LN-YEF:
  • Full pris:            1.500,- pr. time (minuttpris på kr. 25,-)
  • Skoleflyging:     1.380,- pr. time (minuttpris på kr. 23,-)
  • Medlemspris:     1.080,- pr. time (minuttpris på kr. 18,-)

(Ved forskuddsbetaling av kr. 12.000,- (for skoleflyging 15.000) gies ytterligere kr. 10%/time i rabatt på medlems- og skoleprisen på LN-YOO og YEF)