Konvertering fra PPL-A, seilfly og hangglider


Mikroflyhåndboken (MFHB 6.1) sier:

-------------------------------------------

4.8 KONVERTERING FRA ANDRE SERTIFIKATER

Kandidaten blir kreditert sin tidligere teoretiske og praktiske flygeerfaring, men det kreves en tilleggsopplæring som beskrevet nedenfor. Opplæring til flygebevis på mikrolett luftfartøy for personer som innehar eller har vært innehaver av gyldig privatflygersertifikat (PPL-A) eller høyere, flygebevis for seilfly eller flygebevis for hangglider (Minimum SP4), samt konvertering fra utenlandske flygebevis og sertifikater. Søkeren skal være medlem av klubb tilsluttet MFS/NLF. Kandidaten skal gjennomføre en praktisk oppflyging med mikroflyinstruktør IK-1. Det kan tilpasses teoriundervisning for kandidat som skal konvertere sitt sertifikat eller har sertifikat eller flygebevis som nevnt ovenfor, men som ett minimum skal det gjennomføres teoriprøver i følgende fag:

 1. Lover og bestemmelser

 2. Mikrometeorologi

 3. Instrumenter og utstyr

 4. Motor og propellern>

 5. Oppbyggingen av mikrolette luftfartøy, teknisk kontroll, ettersyn og vedlikehold

Kandidater med kun erfaring fra hanggliding må gjennomføre teoriprøver i samtlige fag. Praktisk prøve gjennomføres etter pkt. 4.4.2 i dette kapittel. Opplæringen skal gjøres med en godkjent mikroflyinstruktør, og skal bestå av:

 • Teoretisk prøve

 • Praktisk flyging

Den teoretiske prøven skal avlegges først.

4.8.1 TEORI

Dette skal være en skriftlig prøve, som bl.a. bør inneholde spørsmål om det mikrolette luftfartøyet kandidaten skal avlegge den praktiske prøven på. Det er utarbeidet teoriprøver som klubbens skoleleder kan rekvirere fra Mikroflyseksjonen/NLF. Etter den skriftlige prøven skal instruktøren ta en samtale med kandidaten for å få et inntrykk av opprettholdt kunnskap og operativ erfaring. Under samtalen skal kandidaten få spørsmål om, og si sin mening om bl.a.:

 1. De viktigste årsakene til ulykker/uhell med mikrolett luftfartøy.
 2. Flysikkerhet, disiplin, "Airmanship (Flygerskjønn)".
 3. Vedlikehold av mikrolett luftfartøy.
 4. Drivstoff og drivstoffbehandling.
 5. Flyging i varierende værforhold.
 6. Vekt og balanse, beregning av luftfartøyets tyngdepunkt.
 7. Ansvar ved flyging med passasjerer.
 8. Tekniske og operative begrensninger i forbindelse med flygingen.

4.8.2 PRAKSIS

Den praktiske flygingen gjennomføres på to-seters mikrolett luftfartøy med instruktør, og består av alle punktene i en ordinær PFT/passasjertillatelse. Det er anbefalt en minimumstid på 5 flygetimer for de praktiske øvelsene, da alle punktene skal gjennomføres. Instruktøren skal i hvert enkelt tilfelle vurdere om det er behov for mer trening og drøfte dette med kandidaten. Det er skoleleders fulle ansvar og plikt å sørge for at kandidater som har tidligere flyerfaring oppnår et faglig nivå som ligger på høyde med mikroflygere som gjennomgår en full utdannelse fra grunnen av.

4.8.3 OPPFLYGING MED IK1

Etter oppflyging med IK-1 til flygebevis for mikrolett luftfartøy, tre-akse, (R2), må det før passasjerrettigheten (PAS) er gyldig, fly ytterligere et antall timer egentrening av kandidaten, inklusive passasjerutsjekken, iht. nedenstående:

 1. For innehavere av gyldig rettighet til PPL-A eller høyere sertifikat (CPL-/ATPL-A), eller flygebevis på seilfly med motorglider utsjekk, vurderes 5 flygetimer egentrening etter oppflyging til R2, før passasjerutsjekken kan anses gyldig.
 2. For kandidater med utløpt PPL-A eller høyere sertifikat, eller flygebevis på seilfly uansett startmetode, gjelder minimum 10 flygetimer egentrening etter oppflyging til R2 før passasjerutsjekken kan anses gyldig.

Ved oppflyging til R2 for elever med bakgrunn som beskrevet i pkt. 1 og 2 ovenfor, kan passasjerutsjekk gjennomføres sammen med oppflyging til R2. R2 og passasjertillatelse utstedes etter oppflyging, men kandidaten må fly minimum 5/10 timer egentrening etter oppflygingen før passasjer kan medtas. Oppflyging og passasjerutsjekk kvitteres ut i kandidatens flygetidsbok, med formuleringen:

”Passasjerutsjekk gyldig fra og med total flygetid på mikrolett luftfartøy: xx:xx (egentrening etter oppflyging)”.

Det forutsetter at kandidaten på en overbevisende måte har demonstrert de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger ved oppflyging med IK-1 til R2/PAS.

-------------------------------------------

Ta kontakt med en av instruktørene for avklaring om konverteringen