Teorien til Flytelefonisertifikatet


Teorien til Flytelefonisertifikatet

Sportsflygere skal vite hvilke begrensninger som gjelder ved flyging uten radio og flytelefonisertifikat. Dette er ikke et obligatorisk fag for sportsflygere, men det er sterkt anbefalt.

Dersom en skal fly i kontrollert luftrom, eller kontrollerte flyplasser (f.eks Værnes, Ørland, Røros, Kvernberget, Vigra, etc.), samt i informasjonsområdene (TIZ og TIA) ved AFIS plassene (f.eks Namsos, Rørvik, Molde, Brønnøysund), er dette sertifikatet obligatorisk. Det kreves flytelefonisertifikat for å kunne operere en radio, som kreves for å fly på disse stedene.

Dette kan tas på 2 måter. Enten som klasseromsundervisning eller brevkurs.

  • For klasseromsundervisning ta kontakt med flyskolen på epost Vi holder kurs godkjent av Luftfartstilsynet.
  • Brevkurs for teoridelen kan også kjøpes hos leverandører av nettkurs.

 

Eksamen må avlegges for Luftfartstilsynet i begge tilfeller, og den kan tas på din nærmeste trafikkstasjon i Statens Vegvesen som tilbyr teoriprøve til bilsertifikat. Praktisk undervisning gis av den enkelte flyskole, der en får trening i å operere på flyplass med annen trafikk.
Vi kjører klasseromsundervisning i flytelefonifaget minst 2 ganger i året, med oppmelding til teorieksamen umiddelbart etterpå. (Se LT sin informasjon: Orientering om utstedelse av flytelefonistsertifikat (RTL)). Det beste er å ta flytelefonisertifikatet parallelt med flygetreningen med instruktør.

 

Pensum:

Flytelefoni til PPL-A. Hele boken kunnskap, eventuelt "Den store Motorflyboken"

For elever som skal fly solo på flyplasser med krav til to-veis radiosamband, kan de fly på instruktørens (IK1'erens) flytelefonisertifikat under opplæringen. Når eleven først har fått fullt mikroflybevis må en selv skaffe seg flytelefonisertifikat for å fly i kontrollert luftrom.