Motorfly Guide


Bli flyger hos Værnes Flyklubb!

Velkommen til Værnes Flyklubbs guide for potensielle privatflygere. Her prøver vi å gi en kortfattet gjennomgang av utdannelsen til privatflyger sertifikatet. For mer informasjon, se kontaktinformasjon i bunn av artikkelen samt noen nyttige linker.
Værnes flyklubb gir praktisk og teoretisk utdannelse til privatflysertifikatet.

Den praktiske flygingen kan starte når som helst, men du kan ikke fly solo (vanligvis etter ca 20 – 25 timer) før teorieksamen i alle fag er bestått.

Værnes flyplass (ENVA) er godt egnet som base for skolevirksomhet:
- Tårntjeneste
- Moderat til stor trafikk (rutetrafikk, helikopter etc.), slik at en får brukbar radiotrening
- Fast banedekke (asfalt)
- Rullebanebelysning, innflygingslys (godkjent for mørkeflyging)
- Radionavigasjonshjelpemidler for instrumentinnflyging/ -trening
- Kort vei til klubbens øvingsområderFLYSKOLEN

Det er veldig gledelig å se at du er interessert i å vite mer om flyskolen vår og hvordan nettopp du kan realisere drømmen om å selv være pilot bak spakene i et fly. Du vil her få vite litt mer om hvilke muligheter du har, enten du ønsker å ha flyging som hobby eller har planer om å ta steget videre som trafikkflyger. Hvis du ikke finner den informasjonen du er på jakt etter er du velkommen til å ta kontakt med oss på epost kurs@flyskole.no eller på telefon 901 12 693.

Hvis du er interessert i å fly en tur med en instruktør for å oppleve flyging på nært hold og finne ut om det er noe du kan tenke deg å begynne med, er det bare å ta kontakt med oss på introtur@vaernesflyklubb.no og avtale en introduksjonstur.

Flysertifikat

De fleste av Værnes flyklubbs medlemmer er såkalte privatflygere. Forskjellen på en privatflyger og en trafikkflyger er i hovedsak at privatflygere ikke kan ta betalt for flygingen, mens trafikkflygere kan jobbe for et flyselskap og for eksempel frakte passasjerer eller last. Det er imidlertid ingenting i veien for at du som privatflyger kan ta med deg venner og bekjente som kan være med og dele på kostnadene. 

Hvis du ønsker å bli privatflyger har du nå muligheten til å velge mellom to forskjellige sertifikater. Det første, Private Pilot Licence – PPL(A), er det tradisjonelle privatflygersertifikatet. Det andre, Light Aircraft Pilot Licence – LAPL(A), er et nytt sertifikat med litt begrensede rettigheter i bytte mot et noe forkortet utdanningsløp og reduserte medisinske krav.

PPL(A)

Med PPL(A) kan du fly både én- og flere-motors fly med både stempel- og turbinmotor, avhengig av hvilke rettigheter du har tilknyttet sertifikatet ditt. Det finnes ingen begrensning på maksimal avgangsvekt eller antall passasjerer.

Utdanningsløpet krever at du flyr minimum 45 flytimer i henhold til et godkjent skoleprogram.

Et PPL(A) kan senere utvides til et CPL(A), altså et kommersielt flysertifikat.

LAPL(A)

Med LAPL(A) kan du fly én-motors fly med stempelmotor, med maksimal avgangsvekt på 2000 kg og ikke mer enn fire personer om bord. Det betyr at du helt fint kan fly et vanlig Cessna 172, som er verdens mest solgte småfly, med maks avgangsvekt på 1160 kg og fire seter om bord.

Utdanningsløpet krever at du fly minimum 30 flytimer i henhold til et godkjent skoleprogram. Forskjellen fra PPL(A) er blant annet at antall timer navigasjon er redusert, og instrument-leksjonene er fjernet fullstendig. I tillegg flyr man solo tidligere i utdanningsløpet.

Når du har tatt sertifikatet kreves det at du flyr ytterligere 10 timer som fartøysjef før du får lov til å ta med deg passasjerer om bord.

Med LAPL(A) kan du ikke gå videre til CPL(A).

Teorikurs

Uansett om du ønsker å ta PPL(A) eller LAPL(A) må du gjennom det samme teorikurset. Kurset kan gjøres via en flyklubb (f.eks. Værnes flyklubb), en kommersiell flyskole, eller som nettkurs hos Luftfartsskolen eller Privatfly.no. Teorikurset i regi av Værnes flyklubb koster rundt kr 10.000,- inkludert bøker og nødvendig utstyr, og er vanligvis lagt opp med to undervisningskvelder à fire timer per uke fra september til og med mars, med planlagt eksamen i april.

Kurset er lagt opp med tanke på at noen elever ikke alltid kan delta på undervisningskveldene, så det er ingen fare om du har en «uryddig» arbeids-/skolesituasjon.

Fordelen med å ta kurset i Værnes flyklubb er blant annet muligheten til å stille spørsmål direkte til foreleserne,  diskutere og jobbe sammen med de andre elevene på teorikullet, samt at du kan gjennomføre hele kurset lokalt (på nettkursene er det påkrevd at du deltar på et antall timer intensivundervisning i Oslo-området).

Foreleserne holder høyt nivå og hentes bl.a. inn fra trafikkflygere, flymekanikere, jagerflygere, flygeledere, leger, meteorologer og Luftfartstilsynet.

Etter at alle eksamener er bestått er teorien gyldig for oppflygning til PPL(A) eller LAPL(A) i 24 måneder.

Bestått teori-eksamen i følgende 9 fag:
- Flygeteori
- Luftfartøylære
- Lover / bestemmelser og ATC-prosedyrer
- Kommunikasjon (Flytelefoni)
- Navigasjon
- Meteorologi
- Ytelser og flygeplanlegging
- Menneskelige ytelser og begrensninger / flypsykologi
- Operasjonelle prosedyrer

Oppstart av nytt kurs annonseres på våre web- og facebooksider i forkant av kurset, og det inviteres til et uforpliktende informasjonsmøte hvor interesserte har anledning til å få vite mer om kurset og stille spørsmål om utdanningsløpet. Hvis du ønsker å melde interesse for å delta ber vi deg ta kontakt med vår kursadministrator på kurs@flyskole.no

Flyging

Den praktiske opplæringen, enten til PPL(A) eller LAPL(A), gjøres i Værnes flyklubb. Som elev blir du tildelt en hovedinstruktør som kommer til å følge deg gjennom utdanningsløpet, men det er vanlig å også fly med andre instruktører, spesielt når du kommer lenger ut i programmet.

Du kan starte å fly når du vil, og du vil sannsynligvis ha godt utbytte av å fly noen leksjoner samtidig som du deltar på teorikurset.

Hvor lang tid du bruker på hele utdanningsløpet er i all hovedsak opp til deg som elev. Det er ikke uhørt å fly hele programmet på én måned, hvis du har tid, penger og kapasitet til å fly flere leksjoner per dag. Det er imidlertid mer realistisk å bruke alt fra fem-seks måneder til ett år på å gjennomføre. Andre faktorer som spiller inn er naturligvis instruktørenes tilgjengelighet, vær og tilgang på fly.

Det forventes at du som elev tar ansvar for egen læring. Instruktøren kommer med andre ord (sannsynligvis) ikke til å ringe (mer enn én gang) og spørre når det passer å fly neste leksjon, du må selv sørge for å ta kontakt og avtale dette. Vi forventer også at elevene møter godt forberedt til leksjonene.

«Perfekt» hyppighet for best progresjon sies å være 1-3 leksjoner i uken, men her er det stor forskjell fra elev til elev. At det kan ta uker, kanskje måneder mellom flygninger er helt normalt. Faktorer som bestemmer dette kan være jobb, skole, familie, økonomi, fritid, motivasjon mm.

Hvor mye koster det?

Det er en del faste kostander forbundet med utdanningsløpet uansett hvilken type sertifikat du velger å ta. Disse er listet opp nedenfor:

Faste Kostnader Kostnad
 SUM22.300,-
Legesjekk førstegangsundersøkelse klasse 2 1500,-
Innmelding Værnes Flyklubb & NLF (ca beløp) 2000,-
Teorikurs m/bøker Værnes flyklubb 10.000,-
Diverse utstyr (f.eks. knebrett, loggbok, rapporthefte) 1000,-
Teorieksamen 2600,-
Oppflygning gebyr 3400,-
Oppflygning leie av fly 1800,-

For PPL(A) vil kravet til flytimer med instruktørhonorar gi en omtrentlig totalsum som følger:

PPL(A)Ant.PrisKostnad
  TOTALT98.700,-
Faste kostnader  22.300,-
Timer med instruktør301.720,-51.600,-
Timer som soloelev151.520,-22.800,-
Blokkbriefinger4500,-2.000,-

For LAPL(A) vil kravet til flytimer med instruktørhonorar gi en omtrentlig totalsum som følger:

LAPL(A)Ant.PrisKostnad
  TOTALT73.400,-
Faste kostnader  22.300,-
Timer med instruktør201.720,-34.400,-
Timer som soloelev101.520,-15.200,-
Blokkbriefinger3500,-1.500,-

Med forbehold om feil. Dette er omtrentlige overslag basert på minimumskrav til flytimer, faktisk totalsum må påregnes å bli noe høyere.

Kostnadene fordeles over utdanningsløpet. Flyleie og instruktørhonorar betaler du når du flyr. Det blir typisk mer flyging, og dermed også større utgifter, mot slutten når det nærmer seg oppflyging. Dette bør man planlegge for. Du blir ikke oppmeldt til oppflyging før den økonomiske situasjonen mellom deg og flyklubben er i orden.

Etter bestått sertifikatprøve:
Som medlem i VFK og med gyldig sertifikatet i lommen, kan du leie klubbens fly på timebasis. Vi disponerer i dag 6 fly, - to Cessna 172 Skyhawk med 4 seter - en Piper Cub (to seter og halehjul), en SAAB Safir samt at vi disponerer et fly eid av et klubbmedlem, en Piper Cherokee. Du kan i teorien fly hvor som helst så lenge du opererer i dagslys og holder deg klar av skyer. Ferietur til Nordkapp, en weekendtur til Sverige/Danmark, eller bare lokal flight-seeing over Trøndelag? Har du "lappen" er valget er ditt...

Dersom du ønsker å fly også i mørke, må du bestå et mørkeflygingskurs på min. 5 timer.
Flyskolen i VFK har tillatelse til å gi mørkeflygingsutsjekk. Rettighetsbeviset kan også utvides til å gjelde flyging med sjøfly. Her er det et program på 10 timer, men i tillegg kommer en ny praktisk prøve for Luftfartstilsynet (Skill Test). Vi har ikke rettigheter til å drive skolevirksomhet på sjøfly, dette gjøres hos vår naboklubb Trondheim Flyklubb. Videre kan vi nevne halehjulsflyging, skiflyging og acroflyging som utvidelsesmuligheter for ditt sertifikat.

Dersom du har ambisjoner om å kunne fly i "all slags vær", må du i praksis ha et fly som er større og bedre utrustet enn de fleste klubbfly. Dessuten må du gjennomgå en atskillig mer omfattende teoretisk og praktisk utdannelse i instrumentflyging ved en kommersiell flyskole.

Ønsker du å begynne på "flylappen"? Ta kontakt med oss på epost: kurs@flyskole.no eller hvis du ønsker en uforpliktende prøvetur med en erfaren instruktør først? Send påmelding til introtur@vaernesflyklubb.no

 

Krav for å beholde PPL-A – rettighetene:
Når man har bestått den praktiske flygeprøven, får man utstedt et sertifikat som er gyldig så lenge legesjekken er i orden, og et rettighetsbevis som er gyldig i 2 år (730 dager). For å få forlenget gyldigheten av rettighetsbeviset må man ha minst 12 timer flygetid siste 12 måneder før utløpsdato, derav en flytur på minimum én klokketime med en instruktør. Dersom man ikke tilfredsstiller disse kravene, må man avlegge en praktisk prøve for en kontrollant fra Luftfartstilsynet (Proficiency Check). Dersom en ikke har fått forlenget rettighetene innen 730 dager, må en ha en ny oppflyging (Skill Test).

Levert av IdrettenOnline