Teknisk hjørne

Til alle Atec-eiere

På en Jora ble det avdekket en svakhet i innfestingen av høyderoret (T-hale). Da det er samme/lignende innfesting på Atec-ene vi har i klubben, vil jeg gjerne at eierne foretar en veldig enkel test omkring dette før neste flytur.

Testen består ganske enkelt i å ta tak i ytterkant av rorflaten og riste den litt opp og ned. Det skal være helt tett kopling. Ved samme feil som i Joraen vil dere merke og en liten slarke og høre et lite "klikk". Om dette blir avdekket, ta umiddelbar kontakt med teknisk leder for mer informasjon.

Med "sommerlig" hilsen

Knut A

EAAChapter 573 arrangerte denne siste helgen i april teknisk vedlikeholdskurs for Experimentalklassen. Dette ble lagt til deres lokaler på Kjeller flyplass.