Siste nytt

Sprek avsluttning på året for acro-gjengen. De tar ikke sin "turn i stallen" , men en "Stall turn" :-)

God Jul

 

 

Flydagen vil bli arrangert i forbindelse med Martnan, lørdag 20. og søndag 21. august.

 

Vi vil herved invitere naboklubber og publikum til to dager med rundflyging, demo modellfly, demo paragliding mm. Lørdags kveld planlegges det lukket selskap i hangaren for klubbens medlemmer og tilflyvende gjester m/eventuelle partnere. God mat og god drikke.

Vi er avhengig av alle hender til forskjellige oppgaver som skal løses i forbindelse med dagen. Dette blir en prøve på neste års storarrangement: 50 årsdag for Namsos Lufthavn. Så sett av dagene for å være med på et spennende arrangement. Vi vil ha muligheter for en del overnattingsplasser i klubbhuset eventuelt at en ordner campinghytte ved tilliggende campingplass.

Kjetil Kristensen

Innenfor Norway FIR, i Bodø AOR, vil det finne sted en større militærøvelse som involverer operasjoner med jagerfly, transportfly, UAS og helikoptre.

Øvelsen gjennomføres fra og med 29 FEB 2016 til og med 09 MAR 2016.

Det vil i hovedsak bli benyttet eksisterende militære treningsområder, fareområder og transittkorridorer innenfor kontrollert luftrom, men det blir også opprettet midlertidige restriksjons- og fareområder i det ikke-kontrollerte luftrommet.

På grunn av stor trafikkbelastning kan det tidvis oppstå forsinkelser på bakken så vel som i luften for ikke-deltagende luftfartøyer. IFR-flyginger kan forvente alternative ruteføringer og/eller alternative marsjhøyder.

Hardtmut Lange har fra 1. juli blitt ny teknisk leder for mikro.

Det jobbes med å opprette en ny småflyplass ved Fremo i Melhus kommune. Medlemmer av Trondheim flyklubb, i samarbeid med Gauldal Seilflyklubb, NTNU Flyklubb og luftsportsmiljøet i Trøndelag, har fått med seg Idrettsforbundet i arbeidet og utviklingen beskrives som positiv. Fremo Flysportsfelt vil gi muligheter for mange, ikke bare for luftsporten, men også for andre idretter og aktiviteter som vil ha bruk for disse arealene. I tillegg vil anlegget gi mulighet for et regionsenter for luftsport i Trøndelag, og flyklubbene kan rekruttere flere ungdommer til luftsporten. Rekruttering av unge til luftsporten beskrives som en viktig samfunnsressurs, da flere unge fra luftsporten fortsetter innen sivil og militær luftfart.

 

For detaljert informasjon om planene for Fremo Luftsportsfelt, klikk her

 

Besøk også Trondheim Flyklubbs nettside for oppdatert informasjon.

 

(Teksten er hentet fra Gauldal Seilflyklubbs hjemmeside, skrevet av Vegard Rytter)