Tor Sved og Tom Bjerke (t.h.)

NLF/MFS gjennomførte "Virksomhetstilsyn" av klubbens mikroflyaktiviteter i dag! Vi håper rapporten blir håndterbar!

Tom Bjerke fra NLF mikroflyseksjonen var revisor!