Flydagen vil bli arrangert i forbindelse med Martnan, lørdag 20. og søndag 21. august.

 

Vi vil herved invitere naboklubber og publikum til to dager med rundflyging, demo modellfly, demo paragliding mm. Lørdags kveld planlegges det lukket selskap i hangaren for klubbens medlemmer og tilflyvende gjester m/eventuelle partnere. God mat og god drikke.

Vi er avhengig av alle hender til forskjellige oppgaver som skal løses i forbindelse med dagen. Dette blir en prøve på neste års storarrangement: 50 årsdag for Namsos Lufthavn. Så sett av dagene for å være med på et spennende arrangement. Vi vil ha muligheter for en del overnattingsplasser i klubbhuset eventuelt at en ordner campinghytte ved tilliggende campingplass.

Kjetil Kristensen