Hardtmut Lange har fra 1. juli blitt ny teknisk leder for mikro.