Innenfor Norway FIR, i Bodø AOR, vil det finne sted en større militærøvelse som involverer operasjoner med jagerfly, transportfly, UAS og helikoptre.

Øvelsen gjennomføres fra og med 29 FEB 2016 til og med 09 MAR 2016.

Det vil i hovedsak bli benyttet eksisterende militære treningsområder, fareområder og transittkorridorer innenfor kontrollert luftrom, men det blir også opprettet midlertidige restriksjons- og fareområder i det ikke-kontrollerte luftrommet.

På grunn av stor trafikkbelastning kan det tidvis oppstå forsinkelser på bakken så vel som i luften for ikke-deltagende luftfartøyer. IFR-flyginger kan forvente alternative ruteføringer og/eller alternative marsjhøyder.

Kart er utarbeidet og beskrevet i AIP Sup 03/16 EXERCISE COLD RESPONSE 2016